Choose your new apartment

  • Choose rooms:

    from 1 to 6

  • Adjust area:

    from 29m2 to 247m2

Features:

Liczba ofert spełniających kryteria: 2006

Your clipboard is empty

Check our offer and choose the perfect flat for you!

Dom Development S.A. 00-078 Warszawa, Pl. Piłsudskiego 3, Metropolitan building, entrance no. 3 phone 22 351 66 33, fax 22 351 68 89

Capital City of Warsaw District, 13th Economic Division of the National Court Register, share capital PLN 24,771,272, paid-up capital: PLN 24,771,272, KRS number 0000031483, NIP number 525-14-92-233

The building visualizations, animations and models shown at the www.domdevelopment.com.pl website are for illustrative purposes only. The appearance of buildings and development of their surroundings may be slightly altered during the construction stage. No alterations will be made to essential features of the offer and building functionality. All rights reserved. The rights to use, copy and distribute all data and materials found at this website are subject in particular to the provisions of the Copyright and Related Rights Act of 4 February 1994 (Dz. U. 2006, no. 90, item 631, as amended). Use of data or materials found at this website for any purpose is each time subject to the written consent of Dom Development S.A. If you have a need to use such materials, please contact us at: marketing@domd.pl.

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana dobrowolnie danych osobowych jest spółka Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (00-078), ul. Pl. Piłsudskiego 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przesłanego przez Panią/Pana zgłoszenia kontaktowego, a także w celach marketingowych oraz w celu przesyłania drogą elektroniczną wiadomości zawierających informacje handlowe (o ile na powyższe wyraziła Pani/Pan zgodę). Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.